Formularz rejestracji tajemniczego klienta
w firmie sgm consulting

Imię: Nazwisko:

Hasło do panelu (min 8 znaków):
minimum: 8 znaków, jedną cyfrę, jadną dużą literę, jeden ze znaków specjalnych - .,;!:[]{}-*+()

Płeć: Kobieta Mężczyzna

Rok urodzenia:

Pesel:

Miejsce zamieszkania:
Ulica: Nr domu Nr lokalu

Miasto/Wieś: Kod pocztowy(xx-xxx):

Województwo:

Nr telefonu (xxx-xxx-xxx):

E-mail:

Inne miejscowości, w których się bywa i można przy okazji wykonać badanie:


Zainteresowania:


Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby badań tajemniczego klienta prowadzonych przez sgm consulting group zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833)
Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem się z informacją o ochronie danych osobowych i akceptuję warunki.

Wyrażam zgodnę na przesyłanie drogą mailową lub kontakt telefoniczny w zakresie propozycji przeprowadzenia badania tajemniczego klienta