Formularz rejestracji tajemniczego klienta
w firmie sgm consulting

W chwili obecnej nie prowadzimy nowych rekrutacji na tajemniczych klientów !!!

Imię: Nazwisko:

Hasło do panelu (min 8 znaków):
minimum: 8 znaków, jedną cyfrę, jadną dużą literę, jeden ze znaków specjalnych - .,;!:[]{}-*+()

Płeć: Kobieta Mężczyzna

Rok urodzenia:

Login - cyfrowy identyfikator (max 11 cyfr): Będzie on służył do logowania w przyszłości należy go zatem zapamiętać.

Adres do korespondencji (podanie ulicy, nr domu i nr lokalu jest dobrowolne):
Ulica: Nr domu Nr lokalu

Miasto/Wieś: Kod pocztowy(xx-xxx):

Województwo:

Nr telefonu (xxx-xxx-xxx):

E-mail:

Inne miejscowości, w których się bywa i można przy okazji wykonać badanie:


Zainteresowania:


Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne z prawdą.
Wyrażam jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby badań tajemniczego klienta prowadzonych przez sgm consulting group i sgm consulting z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w ogłoszeniu o rekrutacji.)
Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem się z informacją o ochronie danych osobowych i akceptuję warunki.

Wyrażam zgodnę na przesyłanie drogą mailową lub kontakt telefoniczny w zakresie propozycji przeprowadzenia badania tajemniczego klienta